ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ..... Welcome to Website The Secondary Education Service Area Office 42


. เว็บไซต์โรงเรียนระบบใน e-mes

เอกสารเกี่ยวกับ PISA
ตัวอย่างข้อสอบ PISA

เจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพม.42
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2560
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2561
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2650
แบบฟอร์ม-โรงเรียนขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถาานที่(กรณีค้างคืน)
รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 และม.6 (ค่าเฉลี่ย)
ภาพรวมผลการสอบ O-NET ชั้นม.3และ ม.6 ปี 2559และ2560
แผนปฏิบัติการ ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือตัวชี้วัดฉบับสมบูรณ์ ปี2561

 

E-News ชมภาพกิจกรรม สพม.42 ทั้งหมด
เลื่อนScoll Barทางขวามือ หรือ Click ที่นี่
Link website


ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

ปี 2560

แนะนำข้อมูลเส้นทาง
ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์

แจ้ง ข้าราชการครู สพม.42
สำหรับผู้ต้องการดาวน์โหลด ภาพถ่าย งานวันครู
16 มกราคม 2561 ณ.โรงเรียนนครสวรรค์


1.ไฟล๋ภาพนิ่ง ( คลิก)

2.ไฟล์ภาพวีดีโอ mp.4 (คลิก)


Activity Of School กิจกรรม-ผลงานเด่นของโรงเรียน

 

 

 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Web Master : Email: dannydragon99@gmail.com